Wanneer doe je een beroep op supervisie?

Bij vragen als:

Doelstelling

Supervisie richt zich op je ontwikkeling in de beroepsrol en jouw persoonlijk functioneren in het werk. In beroepen waar relaties doelgericht worden gehanteerd, zoals in hulpverlening en gezondheidszorg, is het kennen van je sterke en zwakke kanten van groot belang.

Een paard kun je naar het water leiden, maar niet laten drinken.

illustratie

Hoe gaat supervisie in z'n werk?

In de supervisie word je uitgenodigd te reflecteren op je werkstijl en gaan we op zoek naar dieper liggende overtuigingen en motieven die je gedrag sturen.

Het gaat erom dat je jouw denken, voelen en handelen op elkaar afstemt.

Supervisie kent een aantal fasen en omvat totaal 12 tot 20 gesprekken.