Je beroept je op intervisie wanneer je:

Intervisie richt zich op het leren van en met elkaar door middel van een vaste structuur (tijd, frequentie, methode).

Doelstelling

Een aantal collega's vormt met elkaar een groep waarin werkproblemen op een methodische wijze worden besproken. Door reflectie en uitwisseling kom je tot nieuwe inzichten. In een veilige, vertrouwde omgeving is het mogelijk vragen te ontwikkelen bij wat je doet en hoe je werkt.

Dat vraagt van collega's: doorvragen in het gedachtespoor van de ander, durven confronteren, uitstellen van oordelen, analyserende en probleemoplossende vaardigheden. Daarmee helpen zij de probleeminbrenger zijn/haar probleem van verschillende kanten te bekijken en onderliggende motieven en overtuigingen te onderzoeken. Daardoor ga je als probleeminbrenger anders kijken en meerdere oplossingen zien. Dat draagt bij aan je eigen deskundigheid en aan de kwaliteit van het werk.

Aan het vertrouwen in zichzelf, ontspruit het grootste deel van het vertrouwen dat men in anderen heeft.

illustratie

Hoe gaat intervisie in z'n werk?

Intervisie vindt plaats over een langere periode met een vaste groep. De groep is zelfsturend.

Het meedenken gebeurt door actief luisteren, het stellen van problematiserende vragen en doorvragen en het geven van samenvattingen en advies. Deze basisvaardigheden kunnen worden getraind.

Als begeleider van een intervisiegroep werk ik in 4 tot 6 bijeenkomsten aan het trainen van methodes en vaardigheden. Daarna kan de groep meestal zelfstandig verder.