Nel Menkveld, training & communicatie

Een mens kan alleen zelf kiezen voor leren, veranderen en effectiever worden. Door bezinning kun je een sprong maken. Dat geldt zowel voor individuen als voor groepen. Er is durf voor nodig om je eigen werkelijkheid niet als de werkelijkheid te zien.

Als begeleider bij dit proces kan ik je ondersteunen, vragen stellen, bewust maken, kennis doorgeven, wakker maken, zaadjes zaaien, uitnodigen, inspireren en confronteren. De start is altijd: "Wat is de vraag en waar gaat het concreet om?" Mijn klanten zijn zowel individuen als organisaties:

Verantwoordelijk denken en handelen maakt je deel van de oplossing in plaats van het probleem.

illustratie