Wanneer doe je een beroep op coaching?

Coaching kan je in al deze situaties nieuwe perspectieven bieden.

Doelstelling

Coaching richt zich op de relatie tussen jou als individu en jouw functie. De organisatie vormt daarbij een belangrijke context. De kern van het coachen wordt gevormd door het zicht op het eigen functioneren, dagelijkse problemen in breder perspectief zien, adequaat gedrag en effectieve interactiepatronen aanleren.

Blijf je denken wat je altijd hebt gedacht, dan blijf je doen wat je altijd hebt gedaan.

illustratie

Hoe gaat coaching in z'n werk?

Meestal voeren we 5 tot 8 gesprekken. In het eerste gesprek verhelderen we doelen en stellen we vast wat je wilt bereiken.

Vragen en opdrachten helpen de eigen situatie te onderzoeken, alternatieve manieren van doen te ontwikkelen, effecten van eigen gedrag te onderkennen en met nieuw gedrag te experimenteren.