Wie ben ik en waar sta ik voor?

Ik ben opgeleid als maatschappelijk werkster, agoog, pedagoog, supervisor en coach en heb ruim 30 jaar ervaring in de welzijnssector, gezondheidszorg, onderwijs en gemeentelijke overheid in verschillende functies: maatschappelijk werker, docent, supervisor, coach, manager, trainer en bestuurder. De rode draad in mijn werk is mensen bij hun eigen kern en kracht brengen.

Belangrijke uitgangspunten in mijn werk zijn: vanuit je eigen kracht functioneren en communiceren; verantwoordelijkheid dragen voor eigen handelen; sturing geven aan je leven; jezelf en anderen serieus nemen.

Kenmerkend voor mijn werkwijze: methodisch en doelgericht. Afgestemd op mogelijkheden van mensen, met gebruik van verschillende methodieken, opdrachten, eigen ervaring, reflectie en dialoog.

Mijn persoonlijke stijl is betrouwbaar en betrokken, duidelijk en direct, confronterend, motiverend en inspirerend, met humor en resultaatgericht.

foto Nel Menkveld

foto: Rob Huibers/Hollandse Hoogte